DESTINACIONET E TRY TOURS NË KOSOVË DHE GJERMANI

DESTINACIONET NË GJERMANI

Linjën e rregullt KOSOVË - GJERMANI dy herë në javë, të Shtunën dhe Mërkurën┬ánga:
Peja:

06:00
Prishtina:

08:00
Gjilani:

10:00
GJERMANI - KOSOVË: çdo të Shtune dhe Mërkure nga: München, Ulm, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Essen dhe Dortmund
*Kurse kthimi nga
Dortmund:

05:00
Essen:

05:30
Düsseldorf:

07:00
Köln:

08:00
Frankfurt:

11:00
Mannheim:

12:00
Stuttgart:

15:00
Ulm:

16:00
München:

18:30

DESTINACIONET NË KOSOVË

Linja e rregulltë çdo ditë:

Deçan • Prishtine:13:30

Deçan • Pejë:14:20

Prishtinë • Pejë:16:40